MHU 115

MHU 115 là thiết bị chỉ thị và điều khiển có địa chỉ tương tự cấu trúc mô-đun với dung lượng lên đến 256 phần tử. CIE có thể được hoàn thiện với mô-đun giao tiếp SL-RS. 485 cho phép kết nối bộ lặp, đơn vị đầu ra, thiết bị đầu vào / đầu ra, OPPO và ZDP. Để nối mạng lên đến mười sáu CIE và bộ lặp trên đường dây cách điện, mô-đun giao tiếp RS. 485/422 có thể được thêm vào CIE.

 • Cấu trúc mô đun
 • MHU 115 có màn hình đồ họa với đèn nền hiển thị rõ ràng trạng thái hệ thống
 • Menu có cấu trúc để thao tác dễ dàng với sáu phím đa chức năng
 • Bộ nhớ có cấu trúc cho hơn 1000 sự kiện hệ thống
 • Khả năng kết nối máy in
 • Kết nối PC qua cổng USB hoặc cổng nối tiếp
 • Cấu hình và chẩn đoán hệ thống từ PC
 • Thực tế phần sụn của CIE với sự trợ giúp của PC
 • Khả năng tương thích với các bộ dò hiện có và các phần tử của hệ thống LITES

Xem thêm các dự án.

Nguồn cấp: 230V + 10% -15% / 50 Hz ± 5%

Sự tiêu thụ năng lượng tối đa: 75 VA

Nguồn cung cấp bộ tích lũy dự phòng:

 • Bên trong của CIE: 2 × 12 V / 12Ah
 • Bên ngoài CIE: 2 × 12 V / 38 Ah

Số mô-đun dòng / vòng lặp: 1 hoặc 2

Mô-đun dòng:

 • Đấu dây và dẫn dòng: vòng tròn (có thể phân phối trên đơn giản), hai dây, nhánh có thể
 • Số địa chỉ CIE / dòng: 256/128
 • Các loại phần tử có thể kết nối: bộ dò địa chỉ và tương tự và các phần tử của hệ thống LITES

Mô-đun vòng lặp:

 • Nối dây các vòng: vòng lặp cân bằng
 • Số lượng địa chỉ CIE / mô-đun: 8/4
 • Số phần tử trên mỗi vòng lặp: tối đa 25
 • Các loại phần tử có thể kết nối: máy dò thông thường của hệ thống LITES
 • Dòng kháng đường dây / vòng lặp: tối đa 100 Ω
 • Đầu vào được tách biệt với opto: 3 × 9 ÷ 30 V
 • Kết quả đầu ra đã xem bộ thu mở: Tối đa 6 × 30 V, 0,15 A

Kênh thông tin liên lạc:

 • SL-RS 485: đường kết nối các phần tử với cấu hình đã cho
 • RS 485/422: đường dây cách ly cho mạng của CIE
 • RS 232: để kết nối máy in nối tiếp hoặc máy tính cấu hình
 • USB: để kết nối PC cấu hình

Điện áp đầu ra: 24V

Mức tiêu thụ tĩnh được phép:  

 • Bằng cách vận hành từ nguồn điện lưới tối đa mA
 • Bằng hoạt động từ ACU (24 giờ.): Tối đa 2 × 12 Ah. mA, tối đa 2 × 36 Ah. mA

Mức tiêu thụ cảnh báo được phép: tối đa mA

Xếp hạng IP theo ČSN EN 60529: IP 30

Thiết bị cấp độ an toàn theo ČSN EN 60950: I

Mức độ sàng lọc vô tuyến theo ČSN EN 55022: Thiết bị hạng B

Kích thước: (332 × 420 × 108) mm

Trọng lượng (không có nguồn chờ): cca 6 kg

Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn