MHA 142

Máy dò nút bấm MHA 142 được thiết kế để sử dụng ở những nơi được bảo vệ khỏi thời tiết, bất cứ nơi nào đáp ứng được độ phủ và khả năng chống chịu khí hậu. Máy dò nút bấm MHA 142 đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EN 54 -11.

Máy dò được kết nối với các trao đổi có địa chỉ MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 và với các trao đổi không thể giải nén MHU, 102, MHU 103, MHU 106, MHU 108 và MHU 113.

Đầu báo có thể được sử dụng trong một hệ thống định địa chỉ hoặc trong một hệ thống thông thường, với các vòng lặp của bộ dò dòng điện và điện áp là sự thay thế trực tiếp cho MHA 102, MHA 108 và MHA 141.

Đèn tín hiệu MHS 409, MHS 408 hoặc MHS 407 có thể được kết nối với đầu báo. Việc định địa chỉ và cài đặt đầu báo được thực hiện bằng thiết bị MHY 535.

Hệ thống địa chỉ

Điện áp 20 (-3 đến +1): Bảng điều khiển LITES địa chỉ vimp

Dòng điện tương đương: 120 μA

Phạm vi cài đặt địa chỉ: 1 ÷ 128

Hệ thống không thể giải nén

Điện áp: (16 ÷ 24) VSS

Điện áp cung cấp định mức: 21,5 VSS

Hiện tại khi báo cháy:

– Chế độ hiện hành: 20 (-5 đến +1) mA

– Chế độ điện áp: Tối đa 100 mA (giới hạn bởi bảng điều khiển) (5,7 ÷ 8) V ở 10 mA

Tín hiệu quang học trong máy dò: Dẫn màu đỏ

Bảo hiểm theo CSN EN 60 529: IP 43

Mức độ nhiễu theo CSN EN 55 022: Thiết bị loại B

Mặt cắt của dây có thể kết nối:  (0,1 ÷ 1,5) mm2

Kích thước Vista: (66 × 66) mm

Nút cơ bảo vệ: Đĩa thủy tinh

Kích thước W x H x D: 130 x 130 x 45

Khối lượng: Khoảng 270 g

Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn