MHG 162

MHG 162 được sử dụng trong hệ thống định địa chỉ MHU-109,110,111,115,116,117.

  • Sản phẩm có thể tùy chọn như điện áp hoặc dòng điện thông thường trong các hệ thống thông thường.
  • Thời gian phản hồi có thể điều chỉnh trong tám giai đoạn.
  • Thiết bị giúp giám sát bụi, tín hiệu quang học qua hai đèn LED màu đỏ, bộ cách điện vòng tích hợp không cần chứng nhận.
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động -20 ° C đến + 60 ° C, IP43 *** 06XN.0601061 ***
Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn