MHG 186

Đầu báo khói ion hóa MHG 186 là đầu báo cháy hạng nặng. Được thiết kế kết hợp với thiết bị điều khiển và chỉ thị địa chỉ và theo vùng để tự động báo hiệu các đám cháy phát sinh. Thiết bị được xem như một đầu báo phản ứng với các sản phẩm cháy – cả các hạt khói (sol khí) nhìn thấy được và không nhìn thấy được.

Dòng địa chỉ

Cung cấp hiệu điện thế: 20 (-3 đến +1) Vimp

Dòng điện tương đương: 150 μA

Dải địa chỉ: 1 ÷ 128

Dòng thông thường

Cung cấp hiệu điện thế: (16 ÷ 24) VSS

Điện áp định mức: 21,5 VSS

Dòng điện trong khi báo cháy

  • Thiết lập hiện tại: 20 (-5 đến +1) mA
  • Cài đặt điện áp: Tối đa 100 mA (giới hạn bởi CIE)

Tín hiệu quang học: Dẫn màu đỏ

Tín hiệu song song: Loại LITES MHS 408, MHS 409

Thông tin nhạy cảm với khói thuốc: y = 0,3 đến 0,65

Theo EN 54-7, đầu báo phản ứng với bình xịt trong đường hầm khói.

Nguồn bức xạ: Am241, 35 kBq ± 20%

Máy dò được thiết kế để hoạt động với thiết bị an toàn theo tiêu chuẩn CSN EN 60950.

Bảo vệ theo CSN EN 60529

  • Cảm biến 6XF 817 140: IP 43
  • Thân có đế MHY 713: IP 54

Mức độ sàng lọc vô tuyến sau CSN EN 55022: Thiết bị hạng B

Kích thước

Cân nặng: cca 611 g

Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn