Hiển thị 4 kết quả

MHG 862 (MHG 862i)

Đầu báo khói

Đầu báo khói MHG 862 (MHG 862i) cảm ứng tương tác và phát hiện khói diện rộng với chất cách điện được thiết kế để báo cháy tự động trong hệ thống báo cháy theo địa chỉ và theo vùng. Đầu báo MHG 862 (MHG 862i) được thiết kế để kết hợp với các bảng...

MHG 262 (MHG 262i)

Đầu báo khói

Đầu báo khói MHG 262 (MHG 262i) tương tác quang học giúp phát hiện khói theo vùng với chất cách điện được thiết kế để phát tín hiệu báo cháy tự động như một đầu báo khói. Đầu báo MHG 262 (MHG 262i) được thiết kế để hợp tác với các bảng điều khiển có...

MHG 186

Đầu báo khói ion hóa

Đầu báo khói ion hóa MHG 186 là đầu báo cháy hạng nặng. Được thiết kế kết hợp với thiết bị điều khiển và chỉ thị địa chỉ và theo vùng để tự động báo hiệu các đám cháy phát sinh. Thiết bị được xem như một đầu báo phản ứng với các sản phẩm...

MHG 383 Ex

Đầu báo nhiệt

Đầu báo nhiệt độ MHG 383 là đầu báo tự động được thiết kế để báo cháy tự động trong hệ thống báo cháy theo vùng và địa chỉ. Đầu báo MHG 383 được thiết kế để thích hợp với bảng điều khiển tương tự MHU 110, MHU 111 hoặc với bảng điều khiển địa...