MHG 142

Đầu báo khói ion hóa MHG 142 là một đầu báo tự động của hệ thống báo cháy theo địa chỉ. MHG 142 được sử dụng để báo hiệu đám cháy đang nổi lên như một đầu báo khói dựa trên nguyên lý ion hóa không khí và các phụ gia của nó trong buồng ion hóa.

  • Cùng với khối thiết bị đầu cuối, đầu báo được thiết kế để bảo vệ các đối tượng bằng vật liệu phát ra khói khi bị đốt nóng, âm ỉ và cháy.
  • Không dùng trong môi trường dễ cháy nổ.
    Nó được sử dụng ở những nơi dự kiến ​​sẽ xuất hiện và tập trung khói.
  • Máy dò được kết nối với đường tín hiệu của bảng điều khiển địa chỉ MHU 109 hoặc bảng điều khiển tương tự MHU 110, MHU 111 thông qua khối đầu cuối MHY 713 hoặc MHY 703.
  • Có thể sử dụng bộ đèn MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407) như tín hiệu song song.

Điện áp: (17 ÷ 21) Vimp

Điện áp cung cấp định mức: 20 Vimp

Tín hiệu quang học: Dẫn màu đỏ

Tín hiệu song song: Gõ LITES

Thời gian phản hồi – cung cấp thông tin: (3 ÷ 6) giây

Độ nhạy khói – thông tin theo CSN EN 54-7: y = 0,75

Theo CSN 34 2710: 30 mg

Nguồn bức xạ: Am241, 35 kBq ± 20%

Bảo hiểm theo cảm biến CSN EN 60529 6XF 817 115: IP 43

Khối thiết bị đầu cuối: IP 54

Mức độ nhiễu theo CSN EN 55022: Thiết bị loại B

Kích thước: ø147 × 75 mm

Khối lượng: Khoảng 600 g

Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn