MHY 924

MHY 924 là mô-đun định vị địa chỉ dùng để cấp nguồn và điều khiển còi báo động, đèn hiệu, còi báo động có đèn hiệu được kết nối với đường phát hiện của CIE LITES có thể định địa chỉ. Bảng mạch in có thể được lắp trực tiếp vào đế gắn của còi báo động ROSHNI ROLP, ROLPSB.

MHY 924 được kết nối với đường dây phát hiện có địa chỉ của CIE MHU 109, MHU 110/111, MHU 115, MHU 116, MHU 117:

  • Hai dây – còi báo động được cấp nguồn từ ACCU bên trong (hình 1)
  • Bốn dây – còi báo động được cấp nguồn từ CIE, cuối cùng là từ nguồn bên ngoài (hình 2)

Các điều kiện để kích hoạt đầu ra mô-đun và thời gian kích hoạt nó được xác định trong chương trình cấu hình của CIE riêng lẻ, được kết nối với mô-đun.

Nguồn cung cấp (từ dòng phát hiện): (18 ÷ 21) V imp

Nguồn cung cấp (từ nguồn bên ngoài): 8 ÷ 28 V

Dòng điện tĩnh (tín dụng cho dòng điện): Tối đa 500 μA

Tối đa số lượng mô-đun trên dòng: 32 chiếc

Tín hiệu quang học – trên bảng mô-đun: Dẫn màu đỏ

Cài đặt địa chỉ (chuẩn bị MHY 535, MHY 536): 1 đến 128

Mức tiêu thụ tải cho phép:

  • Nguồn từ ACCU: Tối đa 50 mA
  • Nguồn từ nguồn EXT: Tối đa 250 mA

Bảo vệ theo CSN EN 60529: IP 30

Mức độ sàng lọc vô tuyến theo CSN EN 55 022: Thiết bị hạng B

Mặt cắt của dây dẫn có thể gắn được: (0,2 đến 1,5) mm 2

Kích thước (wxhxd): (81 × 53 × 18) mm

Cân nặng: cca 55 g

Bộ tích lũy: Bộ tích lũy NiCd, NiMH, Li-ion (8,4 ÷ 9) V

Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn