MHG 261

Đầu báo khói MHG 261 phản ứng với các thiết bị cháy – các hạt khói (sol khí) nhìn thấy và không nhìn thấy được trên nguyên tắc phát hiện bức xạ hồng ngoại phân tán.
Đầu báo MHG 261 được thiết kế để hợp tác với bảng điều khiển tương tự MHU 110, MHU 111 hoặc với bảng điều khiển địa chỉ MHU 109. Đầu báo chứa chương trình đánh giá tình hình cháy dựa trên phép đo nồng độ khói xung quanh, theo như sau thông số điều chỉnh:

 • Độ nhạy của máy dò cơ bản:

  • Theo dõi sự gia tăng nồng độ của khói xung quanh so với trạng thái tĩnh, liên tục bù đắp cho nhiệt độ, áp suất xung quanh và các ảnh hưởng khác của khí hậu, v.v.).
  • Độ nhạy cơ bản có thể được thiết lập trong tám mức, phải được lựa chọn liên quan đến tải trọng của môi trường xung quanh máy dò bởi khí thải mà máy dò phản ứng.
  • Độ nhạy cơ bản có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn hoặc chỉ được đặt
 • Giới hạn độ nhạy của máy dò:

  • Giám sát nồng độ khói của môi trường xung quanh mà không bù đắp các ảnh hưởng khác.
  • Độ nhạy giới hạn có thể được đặt trong tám độ.
  • Phục vụ chủ yếu cho chức năng thích hợp trong các đám cháy cực kỳ chậm.
 • Thời gian phản ứng:

  • Đó là mức độ xác minh tình hình cháy.
  • Nó cũng có thể được thiết lập trong tám giai đoạn, tuy nhiên, không thể được biểu thị bằng một dữ liệu thời gian đơn giản, vì thời gian phản ứng phụ thuộc vào diễn biến thời gian của tình huống cháy.
 • Giám sát bụi:

  • Theo dõi mức nghỉ của đầu báo và trên cơ sở đó đánh giá mức độ bám bụi của buồng quang học và do đó độ tin cậy của đầu báo.
  • Có thể được thiết lập trong bảy bước hoặc vô hiệu hóa.
  • Nó được thiết lập dựa trên mức độ bụi trong vùng lân cận của máy dò và cài đặt các thông số khác.

Nguồn cấp: Trao đổi LITES có thể giải quyết

Tín hiệu quang học: Cặp đèn LED đỏ

Tín hiệu song song: Gõ LITES

Độ nhạy khói (theo CSN EN 54-7): Điều chỉnh m = 0,03 ÷ 0,23

Thử nghiệm: Que thử MHY 506, thử nghiệm từ bảng điều khiển

Bảo hiểm theo CSN EN 60529: IP 43

Mức độ nhiễu theo CSN EN 55022: Thiết bị loại B

Cài đặt địa chỉ: Bằng thiết bị định địa chỉ MHY 535 trong phạm vi 1 ÷ 128

Kích thước: (ø98 × 42) mm

Khối lượng: Khoảng 140 g

Chưa có tài liệu...
Hỗ trợ tư vấn