Hiển thị 3 kết quả

MHG 262 (MHG 262i)

Đầu báo khói

Đầu báo khói MHG 262 (MHG 262i) tương tác quang học giúp phát hiện khói theo vùng với chất cách điện được thiết kế để phát tín hiệu báo cháy tự động như một đầu báo khói. Đầu báo MHG 262 (MHG 262i) được thiết kế để hợp tác với các bảng điều khiển có...

MHG 261

Đầu báo khói

Đầu báo khói MHG 261 phản ứng với các thiết bị cháy – các hạt khói (sol khí) nhìn thấy và không nhìn thấy được trên nguyên tắc phát hiện bức xạ hồng ngoại phân tán. Đầu báo MHG 261 được thiết kế để hợp tác với bảng điều khiển tương tự MHU 110, MHU...

MHG 243

Đầu báo khói

Đầu báo khói quang MHG 243 là đầu báo khói tự động được thiết kế cho hệ thống báo cháy theo địa chỉ. Đầu báo khói quang MHG 243 đặc biệt phản ứng với các hạt khói có thể nhìn thấy trên nguyên tắc phát hiện bức xạ hồng ngoại phân tán. Nó được sử...