Nhà máy Nissei Electric Việt Nam

  • Tên Công Ty: CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
  • Thành lập: Ngày 16 Tháng 9 Năm 1999
  • Vốn pháp định: US$ 12,000,000
  • Tổng vốn đầu tư: US$ 40,000,000
  • Số lượng nhân viên: 1854 Nhân viên (7/2018)
  • Tổng Giám Đốc: Mr Yamamoto Masahiro
  • Sản phẩm sản xuất: Dây điện và ống nhựa Fusso, dây điện và ống nhựa Silicone, Packing bằng sao su Silicone, sản phẩm gia công điện, gia công nhiệt, sản phẩm gia công dây cáp, sản phẩm gia công sợi cáp quang học
  • Chu kỳ quyết toán: Tháng 12
  • Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng Tokyo chi nhánh Hồ Chí Minh
  • VBS cung cấp Bộ lưu điện công suất lớn cho giây chuyền sản xuất của NISSEI Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.