Nhà máy Nestlé Việt Nam

  • Tên công ty: Nhà máy Nestlé Việt Nam – Công Ty TNHH Nestle Việt Nam
  • Loại hình công ty:Nhà Sản Xuất
  • Mã số thuế: 3600235305-005
  • Năm thành lập: 1995
  • Thị trường chính: Toàn Quốc, QT (Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á)
  • Số lượng nhân viên: Trên 1.000 người
  • VBS cung cấp Bộ lưu điện công suất lớn cho giay chuyền sản xuất của Nestle Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.