Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới

Bộ lưu điện Máy Phát Điện
  • Địa điểm: Tiểu khu 10, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
  • Phạm vi cung cấp: 1 UPS 60KVA cho phòng mổ và dịch vụ bảo dƣỡng UPS

Leave a Reply

Your email address will not be published.