Showing the single result

MHG 362

Đầu báo nhiệt

Đầu báo nhiệt MHG 362 là đầu báo tự hoạt động được thiết kế để phát tín hiệu báo cháy tự động. Nó phản ứng với một mức nhiệt độ đạt được cố định hoặc sự thay đổi nhiệt độ trước hoặc trong khi hỏa hoạn. Nhiệt độ ngưỡng – ở mức nhiệt độ này,...