Showing the single result

MHG 262 (MHG 262i)

Đầu báo khói

Đầu báo khói MHG 262 (MHG 262i) tương tác quang học giúp phát hiện khói theo vùng với chất cách điện được thiết kế để phát tín hiệu báo cháy tự động như một đầu báo khói. Đầu báo MHG 262 (MHG 262i) được thiết kế để hợp tác với các bảng điều khiển có...